• kádár2b (P)á(r)tépítés, csillaghullás… (2015. november 10.) - Leemelték a posta épületéről a vörös csillagot. A Szocialista Munkáspárt a hétvégén látványosan megszűnt, a párt vagyona és a pártvagyon kérdése azonban megmaradt. A soproni pártiskola épületével kapcsolatban is különböző vélemények léteznek; összeállításunk ezekből villant néhányat.
 Egy soproni polgár gondolatai:  Egy nyári táborról

Tegnap délben immáron hatodik alkalommal sereglett össze harmincegynehány fiatal Sopronban, hogy megkezdje olvasótábori munkáját. Ez a tábor nemzetközi, mert a környező országok magyarlakta vidékeiről toborozza tagjait; így a szlovákiai Csallóközből, a szlovéniai Mura-vidékről, az ausztriai Burgenlandból és természetesen Magyarországról. Ez a tábor anyanyelvi, mert a magyar nyelv ápolása, gyakorlása köti össze tagjait. Jelmondata szellemében dolgozik: keressük, ami összeköt bennünket, megtaláltuk azt a közös nyelvben, az anyanyelvben. Ez a tábor olvasótábor, de ez az elnevezés mégsem fedi a valóságot, mert célja ennél mégiscsak több. Programjában nemcsak az irodalom feldolgozása a cél, hanem a magyar történelem nagy korszakaihoz kapcsolódó emlékek, filmek, népdalok, népi szokások megismerése által és segítségével a történelmi korokban gyökerező magyarságtudat kialakítása. Egy olyan szilárd nemzettudat felébresztése és megerősítése a határon túli fiatalokban, amelyre alapozva a kisebbségi lét szellemi vezetői lehetnek. Tapasztalataink szerint néhány környező országban a magyarok identitástudata megrendült, lazább lett kötődésük a nyelvhez, a magyarsághoz. Fogynak a magyar nyelvű iskolák, átalakulnak kétnyelvűvé, majd csak fakultatíve oktatják a nyelvet, ez is a délutáni órákra szorul, és néhol aztán megszűnik. Az ápoláshoz, a gyakorláshoz nyújt segítséget ez a soproni tábor. Vállalja a híd szerepét, amely talán ma még lélekvesztő, de mégis átível a túlsó partig. Még nem késő belegázolni a jeges árba, hogy megerősítsük a keresztgerendákat, új lábakat verjünk a folyómederbe. Ezt vállalja ez a tábor. Kialakítani akarja az ideérkező tizenévesekben a nemzeti és nemzetiségi sors összetartó, megtartó hitét. Kányádi Sándor erdélyi költő az elmúlt nyáron a bécsi Burg bejárata előtt egy versét mondotta a tavalyiaknak: "bölcsen rendelé az úr amikor/ kőbe vésette a törvényeket / a templomok lerombolhatók / a temetők fölszánthatók... a kővel már szüszifosz is / hiába próbálkozott..." A lelkekbe vésni a törvényeket; ez a Nemzetközi Anyanyelvi Olvasótábor feladata ezen a nyáron is. Bízunk benne: még sokáig.

R. Sz. L.

 Rövidhírek:  Szavaztunk!

Rekordgyanús szám: az országos 58 százalékkal szemben Sopronban a szavazásra jogosultak 67,4 százaléka ment el és adott le érvényes szavazatot a vasárnapi népszavazáson, pontosan 27.469 fő. A kritikus első kérdésre" IGEN"-nel szavaztak 13.654-en, ez 49,7 százalék, a "NEM"-ek aránya pedig 50,3 %. Ha Sopront Brennbergbánya, Kőhida és Balf nélkül vizsgáljuk, a különbség ugyanilyen csekély, az arány azonban éppen fordított: a szűken vett városban 50,3 % volt az "IGEN"-ek és 49,7 % a "NEM"-ek aránya. Körkép –  Csináljuk a sörfesztivált

Méghozzá: most másodízben és gazdasági társulásban, igaz, a tavalyi, s egyben első ilyen után nyolcról ötre csökkent rendező szervvel. Mivel az elmúlt év ez ügyben nem hozott sok hasznot, a Liszt Ferenc Művelődési Központ és az Agrobank kilépett. Sebaj - reménykednek a bent maradottak -, öten még mindig vagyunk, s hetedhét országra szóló sörfesztivált csapunk! Ugyanakkor azonban: semmi cirkusz. Az volt tavaly, már amennyiben az egészet egy óriási cirkuszsátorban rendezték, potom 400 ezer forintos kölcsönzési díjért. Most azonban a cirkusz egyéb (szakmai) elfoglaltsága miatt nem megy. Így hát a fesztivál rendező szervei közül néhányan összefogtak, s vettek kilenc kisebb sátrat, darabonként 81 négyzetmétereset, ahol is a nagyérdemű - a tegnap délutáni megnyitó óta - immár vasárnap estig: csinálhatja a fesztivált a Soproni Sportcentrum előterében. Mint elöljáróban megtudtuk: napi ötezer vendégre számítanak, akiktől belépőt nem kérnek, de akiknek a sört immár nem emblémás üvegkorsóban adják. A ’88-as fesztiválozók ugyanis ezeket egyszerűen szuvenírnek tekintették, vagy beszámították az árakba. Ez potom 150 ezer forint kárt okozott a rendezést vállaló gazdasági társulásnak. Korsó persze most is lesz, amit minden erre vágyó külön helyen, külön áron megvehet. De hagyjuk a rút anyagiakat! Örüljünk, hogy a vasárnapi záróráig lesz itt étel-ital, zene és néptánc, leginkább pedig hatalmas - sörmeccsek. Erre az alkalomra szervezett országos kispályás focibajnokságra ugyanis 102 csapat nevezett. A selejtezők utáni döntőkre vasárnap kerül sor a Bécsi úti sporttelepen. Értékes díjak is lesznek. De nemcsak a focisták legjobbjainak, hanem azoknak is, akik a tombolasorsoláson szerencsésnek bizonyulnak. Lehet majd nyerni kétszemélyes, öt napra szóló jugoszláviai utat (s ily módon a nyertesek egycsapásra dinármilliomosok lehetnek), nyerhető továbbá egy MZ Extra motorkerékpár, valamint kombinált hűtőláda is. Szemben a múlt esztendővel, most ne keressünk kuvaszokat, kiváltként pedig telivér lovat, mint főnyereményt. Eme szép, s nem kevésbé értékes négylábúak ugyanis nem kellettek a nyerteseknek, s így - a rendezőség nyakán maradtak. De mint erre bizonyság a mai nap is: ez sem szegte a kedvét senkinek, és Sopronban újfent - sörfesztivált rendeznek.

Hegyvidék üdülőépítő
Szövetkezet
ŐSZI ÜDÜLŐVÁSÁRLÁSI AKCIÓT
indít,
Örökös használati jogot nyerhet fix
áron
Sopronban a Solar Club Hotel,
Harkányban a Siesta Club Hotel,
Budapesten a Sas Club Hotel
háromcsillagos
egy- és kétszobás üdülőiben.
Szeptember 15. és október 31.
között belépő tagjaink között
szilveszteri üdülést
és több nyereményt sorsolunk!
Hegyvidék üdülőépítő
Szövetkezet
ŐSZI ÜDÜLŐVÁSÁRLÁSI AKCIÓT
indít,
Örökös használati jogot nyerhet fix
áron
Sopronban a Solar Club Hotel,
Harkányban a Siesta Club Hotel,
Budapesten a Sas Club Hotel
háromcsillagos
egy- és kétszobás üdülőiben.
Szeptember 15. és október 31.
között belépő tagjaink között
szilveszteri üdülést
és több nyereményt sorsolunk!