• Sopron a mélyponton, vagy: Holtidőben (2015. július 28.) - Mint a megroggyant bokszoló, akire a bíró nyolcat számolt, valahogy olyan helyzetbe látszik jutni Sopron. Városunk, melyre az őshonos patrióták olyannyira büszkék ma is, lassanként meghúzhatja vészharangját - önmaga felett. Mintegy újabb bizonyítékát adva ezzel a réges-régi igazságnak, hogy a melldöngető hazafisággal nem sokra mennek sehol - így nálunk sem - a népek.
 Egy soproni polgár gondolatai:  Egy nyári táborról

Tegnap délben immáron hatodik alkalommal sereglett össze harmincegynehány fiatal Sopronban, hogy megkezdje olvasótábori munkáját. Ez a tábor nemzetközi, mert a környező országok magyarlakta vidékeiről toborozza tagjait; így a szlovákiai Csallóközből, a szlovéniai Mura-vidékről, az ausztriai Burgenlandból és természetesen Magyarországról. Ez a tábor anyanyelvi, mert a magyar nyelv ápolása, gyakorlása köti össze tagjait. Jelmondata szellemében dolgozik: keressük, ami összeköt bennünket, megtaláltuk azt a közös nyelvben, az anyanyelvben. Ez a tábor olvasótábor, de ez az elnevezés mégsem fedi a valóságot, mert célja ennél mégiscsak több. Programjában nemcsak az irodalom feldolgozása a cél, hanem a magyar történelem nagy korszakaihoz kapcsolódó emlékek, filmek, népdalok, népi szokások megismerése által és segítségével a történelmi korokban gyökerező magyarságtudat kialakítása. Egy olyan szilárd nemzettudat felébresztése és megerősítése a határon túli fiatalokban, amelyre alapozva a kisebbségi lét szellemi vezetői lehetnek. Tapasztalataink szerint néhány környező országban a magyarok identitástudata megrendült, lazább lett kötődésük a nyelvhez, a magyarsághoz. Fogynak a magyar nyelvű iskolák, átalakulnak kétnyelvűvé, majd csak fakultatíve oktatják a nyelvet, ez is a délutáni órákra szorul, és néhol aztán megszűnik. Az ápoláshoz, a gyakorláshoz nyújt segítséget ez a soproni tábor. Vállalja a híd szerepét, amely talán ma még lélekvesztő, de mégis átível a túlsó partig. Még nem késő belegázolni a jeges árba, hogy megerősítsük a keresztgerendákat, új lábakat verjünk a folyómederbe. Ezt vállalja ez a tábor. Kialakítani akarja az ideérkező tizenévesekben a nemzeti és nemzetiségi sors összetartó, megtartó hitét. Kányádi Sándor erdélyi költő az elmúlt nyáron a bécsi Burg bejárata előtt egy versét mondotta a tavalyiaknak: "bölcsen rendelé az úr amikor/ kőbe vésette a törvényeket / a templomok lerombolhatók / a temetők fölszánthatók... a kővel már szüszifosz is / hiába próbálkozott..." A lelkekbe vésni a törvényeket; ez a Nemzetközi Anyanyelvi Olvasótábor feladata ezen a nyáron is. Bízunk benne: még sokáig.

R. Sz. L.

 Rövidhírek:  Szavaztunk!

Rekordgyanús szám: az országos 58 százalékkal szemben Sopronban a szavazásra jogosultak 67,4 százaléka ment el és adott le érvényes szavazatot a vasárnapi népszavazáson, pontosan 27.469 fő. A kritikus első kérdésre" IGEN"-nel szavaztak 13.654-en, ez 49,7 százalék, a "NEM"-ek aránya pedig 50,3 %. Ha Sopront Brennbergbánya, Kőhida és Balf nélkül vizsgáljuk, a különbség ugyanilyen csekély, az arány azonban éppen fordított: a szűken vett városban 50,3 % volt az "IGEN"-ek és 49,7 % a "NEM"-ek aránya. Körkép –  Gazdája még nincs – közterület

Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy épülnek a vaskos bástyák a Tanácsháza mögött, hogy a Kis-várkerület felújított házainak udvarán már megcsodálható a várfalsétány egy-egy részlete, ott különösen, ahol nem borítja el a frissen rendbe tett udvarokat a szemét, az üzletek hulladéka. Ott, ahol még egy kicsit vigyáznak a helyreállított részekre. A várfalfeltárás folyamatos, miként a felújítás is - szépülnek a házak és az udvarok. Az Országos Műemlék-felügyelőség Soproni Kirendeltségének vezetője, Orosz József elmondta, hogy három éve az ország és a város közös programot állított össze, melynek során pályázatot hirdettek a várfal felújítására. A belvárosi házak rekonstrukciója során a várfalhoz ragasztott kamrák, fészerek lebontásra kerülnek. Igaz, hogy így a néhol rendkívül rossz állapotban lévő várfal tovább gyengül, de speciális módszerrel meg fogják erősíteni. Az eredeti, 2002-ben befejezést ígérő terv már módosult, ugyanis annak a költségvetése 200 millió forint, a felújításra viszont csak 23 milliót kapott a város. A munkák akkor fejeződnek be, amikor ez az összeg elfogy (várhatóan néhány év alatt). Addig azonban a legfontosabb munkákat kell megcsinálni, három ütemben. Az elsőben a Várkerület 8-10 sz. épületek mögötti szakaszt állították helyre, a másik oldalról pedig a Fabricius- és a Storno-ház udvarát. Ez a várfal-szakasz már megtekinthető. A második ütemben az Előkaputól a Fórum-átjáróig, a lakóépületekkel együtt a városfalat is felújítják. Ez a rekonstrukció most folyik, s a későbbiekben a házak várfal felőli oldalán, a Nagy Bástyánál lévőkhöz hasonlóan (OTP mögött) butikokat, kávézókat szeretnének létesíteni, így az életet bevinni oda is. A harmadik ütem az Előkapu korábban helyreállított szakaszának kisebb felújításáé, valamint a Színház utcában lévő várfal-részletek megszépítéséé. A program befejeztével a várfalsétány az Előkapuig megnyílik a látogatók előtt. Ezt azonban igazán csak akkor lehet élvezni, ha majd a város védi, takarítja. Még nincs gazdája ennek - közterületnek számít. - Nagyon fontos - zárta a beszélgetést Orosz József -, hogy az ott lakó, ott élő emberek - kiknek környezetét szebbé, kulturáltabbá teszi - óvnák, védenék a várfalat a rongálókkal, falfestőkkel szemben, nem szemetelnének, mert méltányolnák a város eme kincsét!

S.