• Sopron a mélyponton, vagy: Holtidőben (2015. július 28.) - Mint a megroggyant bokszoló, akire a bíró nyolcat számolt, valahogy olyan helyzetbe látszik jutni Sopron. Városunk, melyre az őshonos patrióták olyannyira büszkék ma is, lassanként meghúzhatja vészharangját - önmaga felett. Mintegy újabb bizonyítékát adva ezzel a réges-régi igazságnak, hogy a melldöngető hazafisággal nem sokra mennek sehol - így nálunk sem - a népek.
 Egy soproni polgár gondolatai:  Szilveszter tájékán

Ilyenkor valami vidámat kellene mondani. Valami tavaszi fecskevillanást, valami nyári-lebegő napsugarast, valami őszi, meleg-barna fényjátszadozást. De most a téli, sötétségbe rohanó napok idején jóízűt kacagni már-már illetlenség. A látszólagos jóléttel elaltatott ország éppen ezekben a napokban ébred rá, hogy a ponyvaként reáboruló, paternalista államot elfújta a szél, és itt áll a nemzet védtelenül a zimankós télben. Az eladósított országban szétzúzódtak az emberi, a családi kapcsolatok, összetörtek a hagyományok és az önérzetében sújtott nép szívét tékozolva él a mának. A holnapra nem gondol, mert már se pénz, se posztó, s félő, hogy nekivág a szabadrablásnak, miként ősei századokkal korábban. Minden évben, így szilveszter tájékán kötelességszerűen megröhögtették idétlen, infantilis műsorokkal a népet. Azok gúnyolódtak, ironizáltak szokásain, mozdulatain, szavain, akik önmaguk is az aranyborjú körül táncoltak és énekeltek. Amíg a "de jó volt" értékítélet után amazok olcsó sörrel altatták el magukat, emezek márkás italokkal bódították liberális lelküket. Sikerült is a lelkétől, a nemzeti identitásától megfosztani ezt a népet, és úgy uralkodni rajta a kiskirályok Csák Máté hadának. Kedves Olvasóm! Ne haragudj e sorokért. Így, az esztendő végén nem akarlak a keserű gyümölccsel traktálni. A nemzeti sors jövőbeni megpróbáltatásaira való lelki felkészülés mondatja velem mindezeket. Mégis bízom önmagunkban, hitünkben, szorgalmunkban; abban, hogy a szilveszter éjszakai poharat a Himnusz "...Megbünhődte már e nép..." gondolatával emeljük az új esztendőre.

R. Sz. L.

 Rövidhírek:  Szavaztunk!

Rekordgyanús szám: az országos 58 százalékkal szemben Sopronban a szavazásra jogosultak 67,4 százaléka ment el és adott le érvényes szavazatot a vasárnapi népszavazáson, pontosan 27.469 fő. A kritikus első kérdésre" IGEN"-nel szavaztak 13.654-en, ez 49,7 százalék, a "NEM"-ek aránya pedig 50,3 %. Ha Sopront Brennbergbánya, Kőhida és Balf nélkül vizsgáljuk, a különbség ugyanilyen csekély, az arány azonban éppen fordított: a szűken vett városban 50,3 % volt az "IGEN"-ek és 49,7 % a "NEM"-ek aránya. Körkép –  A vámszabadterület ellen

Sokat hallani a vámszabadterületről és a különleges övezetről, mégsem igazán egyértelmű, hogy milyen változást jelentene ez a városnak. Eddig a különleges övezet mellett voksolók véleményét közöltük. Most az ellenzők közül Dr. Kubinszky Mihályt, a Városszépítő Egyesület elnökét kérdeztük, miért aggódik Sopron sorsáért, s álláspontját milyen érvekkel bizonyítja. - Főként azt kifogásolom, hogy a város fejlődését várhatóan alapvető módon befolyásoló előkészítő munkákról nincs megfelelő tájékoztatás, örvendetes minden fejlődési lehetőség, és azt meg is kell ragadni. De az óvatosság és körültekintés nem árt. A vámszabadterülettel kapcsolatosan egymástól nagyon eltérő, kevés információ bennem az alábbi aggályokat kelti: - Félő, hogy az ipari tevékenység az eredetileg annak ki nem jelölt városkörnyéken szennyeződést és városképi torzulásokat okozhat; - Félő, hogy a város újabb megterhelése nem a városnak fog hasznot hozni, ezért minden ilyen irányú "terjeszkedés"-t csak akkor szabad számításba venni, ha az ebből befolyó adók és más jövedelmek a városban maradnak, vagy legalábbis nagy hányadban a város infrastruktúrájának javítására, fenntartására fordíthatók; - Félő, hogy a vámszabadterület különleges gazdasági övezetté növi ki magát, ami Sopron jellegét alapvetően megváltoztathatja. Gondolok arra, hogy ez esetben - távlatban - az országostól eltérő gazdasági viszonyok miatt - burkoltan vagy nyíltan - magasabb árszint keletkezik. Mivel ezzel olyan intézmények, amelyek az övezet célkitűzéseitől függetlenek (Egyetem, Óvónőképző, belföldi termelő üzemek) "gazdaságtalanná" válnak, s mivel a lakosság jelentős része sem fog tudni fizetéssel, nyugdíjjal az új árakkal lépést tartani, ez végső kifejlődésében még egy elvándorlást is okozhat! Már most érezzük, hogy a zöldség, gyümölcs és más piaci árak mennyire magasabbak, mint másutt. Ha az országos szinttől eltérően itt még növekszik a gazdasági kapcsolat a nyugattal, az - félő - a bérből és nyugdíjból élőket sújthatja. A telekárak beígért emelkedése ezért csak keveseket kárpótol; - Félő, hogy a város vezetése - önkormányzat és megfelelő szakemberek hiányában - már a vámszabadterület létesítése esetén is elengedhetetlenül szükséges irányító feladatnak nehezen fog eleget tenni. - Negyven éven át - amióta megszűnt megyeszékhely lenni - a magyar városok hierarchiájában igencsak hátrányos helyzetbe került Sopron. Előnyös földrajzi helyzetéből most végre saját maga hozhassa be ezt a hátrányt! De ehhez igen megfontolt, és főleg előrelátó várospolitika szükséges. Aggódom: nehogy elragadják a lovak a szekeret.

Hegyvidék üdülőépítő
Szövetkezet
ŐSZI ÜDÜLŐVÁSÁRLÁSI AKCIÓT
indít,
Örökös használati jogot nyerhet fix
áron
Sopronban a Solar Club Hotel,
Harkányban a Siesta Club Hotel,
Budapesten a Sas Club Hotel
háromcsillagos
egy- és kétszobás üdülőiben.
Szeptember 15. és október 31.
között belépő tagjaink között
szilveszteri üdülést
és több nyereményt sorsolunk!
Hegyvidék üdülőépítő
Szövetkezet
ŐSZI ÜDÜLŐVÁSÁRLÁSI AKCIÓT
indít,
Örökös használati jogot nyerhet fix
áron
Sopronban a Solar Club Hotel,
Harkányban a Siesta Club Hotel,
Budapesten a Sas Club Hotel
háromcsillagos
egy- és kétszobás üdülőiben.
Szeptember 15. és október 31.
között belépő tagjaink között
szilveszteri üdülést
és több nyereményt sorsolunk!