• Bor-bon a vonaton (2015. augusztus 18.) - Jó borral várja Gols Ausztria legnagyobb bortermelő községe mindazokat, akik szeretnének résztvenni a helység idei népünnepélyén augusztus 11-e és 20-a között, amikor és ahol nagyszabású kiállítás, s - nemkevésbé kívánatos - borkóstoló részesei lehetnek. Aki kívánja, megkaphatja! A rendezvényre ugyanis a LOCOMOTIV TOURIST augusztus 12-én (szombaton) és augusztus 20-án (vasárnap) különvonatot indít Sopron-Fertőszentmiklós-Fertőújlak-Pamhagen-Fraunkirchen-GOLS és vissza útvonalon.
 Egy soproni polgár gondolatai:  Egy nyári táborról

Tegnap délben immáron hatodik alkalommal sereglett össze harmincegynehány fiatal Sopronban, hogy megkezdje olvasótábori munkáját. Ez a tábor nemzetközi, mert a környező országok magyarlakta vidékeiről toborozza tagjait; így a szlovákiai Csallóközből, a szlovéniai Mura-vidékről, az ausztriai Burgenlandból és természetesen Magyarországról. Ez a tábor anyanyelvi, mert a magyar nyelv ápolása, gyakorlása köti össze tagjait. Jelmondata szellemében dolgozik: keressük, ami összeköt bennünket, megtaláltuk azt a közös nyelvben, az anyanyelvben. Ez a tábor olvasótábor, de ez az elnevezés mégsem fedi a valóságot, mert célja ennél mégiscsak több. Programjában nemcsak az irodalom feldolgozása a cél, hanem a magyar történelem nagy korszakaihoz kapcsolódó emlékek, filmek, népdalok, népi szokások megismerése által és segítségével a történelmi korokban gyökerező magyarságtudat kialakítása. Egy olyan szilárd nemzettudat felébresztése és megerősítése a határon túli fiatalokban, amelyre alapozva a kisebbségi lét szellemi vezetői lehetnek. Tapasztalataink szerint néhány környező országban a magyarok identitástudata megrendült, lazább lett kötődésük a nyelvhez, a magyarsághoz. Fogynak a magyar nyelvű iskolák, átalakulnak kétnyelvűvé, majd csak fakultatíve oktatják a nyelvet, ez is a délutáni órákra szorul, és néhol aztán megszűnik. Az ápoláshoz, a gyakorláshoz nyújt segítséget ez a soproni tábor. Vállalja a híd szerepét, amely talán ma még lélekvesztő, de mégis átível a túlsó partig. Még nem késő belegázolni a jeges árba, hogy megerősítsük a keresztgerendákat, új lábakat verjünk a folyómederbe. Ezt vállalja ez a tábor. Kialakítani akarja az ideérkező tizenévesekben a nemzeti és nemzetiségi sors összetartó, megtartó hitét. Kányádi Sándor erdélyi költő az elmúlt nyáron a bécsi Burg bejárata előtt egy versét mondotta a tavalyiaknak: "bölcsen rendelé az úr amikor/ kőbe vésette a törvényeket / a templomok lerombolhatók / a temetők fölszánthatók... a kővel már szüszifosz is / hiába próbálkozott..." A lelkekbe vésni a törvényeket; ez a Nemzetközi Anyanyelvi Olvasótábor feladata ezen a nyáron is. Bízunk benne: még sokáig.

R. Sz. L.

 Rövidhírek:  Nincs ki a (Samara) kereke…

Igen, erre az idegborzoló tényre ébredt jónéhány soproni polgártársunk ezen a nyáron. Az első, erről szóló bejelentés március 29-én érkezett a rendőrségre, ahol azonban sorozatnak "csak" június 3-tól tekintik az ügyet, amikor három panaszos jelentkezett gyors egymásutánban. Elmondták, hogy a Lánzséri, illetve a Panoráma úton két kocsiról 2-2 kereket, egyről pedig egy kereket szereltek le és vittek el az éjszaka folyamán. Két hét múlva, június 17-én a Csatkai és a Patak utcából jöttek a kerekeiktől megfosztott autótulajdonosok. Mint mondani szokás, a rendőrség sötétben tapogatózott. Persze nem azért, mert a tettesek éjszaka lopták le a kocsikról a kerekeket, hanem mert értékelhető nyomot nem sikerült találni utánuk. Azaz... Feltűnt, hogy a kocsikat - csupaszon maradt tengelyüknél - Rába 1-es mintájú falazótéglával támasztották alá. Kiadták tehát a jelszót: keresd a téglát!, - s mivel jól keresték, végül meg is találták. Igaz, július 27-én még leszerelték két kocsi 2-2 kerekét a Madách, illetve a Kellner Sándor utcában, de a közbiztonságiak és az akciócsoport már nyomon volt: egy Trabantban ráakadtak a téglákra... Ezután már nem kellett messzire menni. Három huszonéves fiatalember: a Reinekker testvérek (Miklós és Gusztáv), valamint társuk, Molnár Szabolcs beismerték, hogy ők végezték a Samara kocsikon az éjszaka leple alatti szereléseket. Megbízójuk, Tarnódi Gyula szintén soproni, aki Miklóst kérte meg, hogy szerezzen négy Samara-kereket: Ő aztán majd szintén továbbadja megbízójának, a Hidegségben lakó Végebauer Bélának. A megbízók arra hivatkoznak, hogy ők csak "szerzésre" adtak megbízást, s nem tudhatták, hogy a fiúk a kerekeket lopják. Hogy mi a teljes igazság, annak kiderítésére a vizsgálat folytatódik.

 Körkép –  Gazdája még nincs – közterület

Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy épülnek a vaskos bástyák a Tanácsháza mögött, hogy a Kis-várkerület felújított házainak udvarán már megcsodálható a várfalsétány egy-egy részlete, ott különösen, ahol nem borítja el a frissen rendbe tett udvarokat a szemét, az üzletek hulladéka. Ott, ahol még egy kicsit vigyáznak a helyreállított részekre. A várfalfeltárás folyamatos, miként a felújítás is - szépülnek a házak és az udvarok. Az Országos Műemlék-felügyelőség Soproni Kirendeltségének vezetője, Orosz József elmondta, hogy három éve az ország és a város közös programot állított össze, melynek során pályázatot hirdettek a várfal felújítására. A belvárosi házak rekonstrukciója során a várfalhoz ragasztott kamrák, fészerek lebontásra kerülnek. Igaz, hogy így a néhol rendkívül rossz állapotban lévő várfal tovább gyengül, de speciális módszerrel meg fogják erősíteni. Az eredeti, 2002-ben befejezést ígérő terv már módosult, ugyanis annak a költségvetése 200 millió forint, a felújításra viszont csak 23 milliót kapott a város. A munkák akkor fejeződnek be, amikor ez az összeg elfogy (várhatóan néhány év alatt). Addig azonban a legfontosabb munkákat kell megcsinálni, három ütemben. Az elsőben a Várkerület 8-10 sz. épületek mögötti szakaszt állították helyre, a másik oldalról pedig a Fabricius- és a Storno-ház udvarát. Ez a várfal-szakasz már megtekinthető. A második ütemben az Előkaputól a Fórum-átjáróig, a lakóépületekkel együtt a városfalat is felújítják. Ez a rekonstrukció most folyik, s a későbbiekben a házak várfal felőli oldalán, a Nagy Bástyánál lévőkhöz hasonlóan (OTP mögött) butikokat, kávézókat szeretnének létesíteni, így az életet bevinni oda is. A harmadik ütem az Előkapu korábban helyreállított szakaszának kisebb felújításáé, valamint a Színház utcában lévő várfal-részletek megszépítéséé. A program befejeztével a várfalsétány az Előkapuig megnyílik a látogatók előtt. Ezt azonban igazán csak akkor lehet élvezni, ha majd a város védi, takarítja. Még nincs gazdája ennek - közterületnek számít. - Nagyon fontos - zárta a beszélgetést Orosz József -, hogy az ott lakó, ott élő emberek - kiknek környezetét szebbé, kulturáltabbá teszi - óvnák, védenék a várfalat a rongálókkal, falfestőkkel szemben, nem szemetelnének, mert méltányolnák a város eme kincsét!

S.

Hegyvidék üdülőépítő
Szövetkezet
ŐSZI ÜDÜLŐVÁSÁRLÁSI AKCIÓT
indít,
Örökös használati jogot nyerhet fix
áron
Sopronban a Solar Club Hotel,
Harkányban a Siesta Club Hotel,
Budapesten a Sas Club Hotel
háromcsillagos
egy- és kétszobás üdülőiben.
Szeptember 15. és október 31.
között belépő tagjaink között
szilveszteri üdülést
és több nyereményt sorsolunk!
Hegyvidék üdülőépítő
Szövetkezet
ŐSZI ÜDÜLŐVÁSÁRLÁSI AKCIÓT
indít,
Örökös használati jogot nyerhet fix
áron
Sopronban a Solar Club Hotel,
Harkányban a Siesta Club Hotel,
Budapesten a Sas Club Hotel
háromcsillagos
egy- és kétszobás üdülőiben.
Szeptember 15. és október 31.
között belépő tagjaink között
szilveszteri üdülést
és több nyereményt sorsolunk!