• Embercsempészet? (2015. szeptember 6.) - Humanitárius meggondolások ürügyén szervezett emberkereskedelem folyik... a Magyar Népköztársaság képviselői hagyták rávenni magukat arra, hogy egyezmények és megállapodások megsértésével segédkezet nyújtsanak ehhez az NSZK által alaposan előkészített akcióhoz... - hangzik az NDK televíziójában szenvtelen arccal beolvasott ítélet. Újságunk csak arra vállalkozhat, hogy bemutatja, miképpen lépik át a határt az "embercsempészet áldozatai". A minősítést az olvasóra bízzuk.
 Egy soproni polgár gondolatai:  Ki tudja, merre?

Amikor e sorokat írom íróasztallámpám kerekded világánál, zárják be a szavazóhelyiségek ajtait, s kezdődik a szavazatok számlálása. Lezárult egy népszavazás, amelyre négy évtizedig kellett várni. Bár ez az intézmény egyidős a francia forradalommal, ahol a polgári jogrend honosította meg a nép nyilvános gyűlésein a törvények jóváhagyását. Amire e sorok nyomtatásban megjelennek, túl leszünk az eredmény megvitatásán, s tán kialakul a jövő egyfajta stratégiája is. Bármi lesz az emberek döntése, érdemes elgondolkodni néhány dolgon; olvasom Mécs László és Csoóri Sándor nyílt levelét, s valamiféle bizonytalanságérzés uralkodik el rajtam. Csoóri szerint: "Előre félek a 'győztesektől', ha lesznek. Mert egy hamis helyzetből kiinduló győzelem mindenkinek árt, hisz ellenfélként is össze vagyunk kötve." Pirruszi győzelem született-e ezen a vasárnapon? Továbbra is járjuk a kísértetes ügetésű, eltévedt lovas didergő útját? Nekivadult pártemberek hatalmi érdekektől vezérelt indulatai irányítják-e az ország életét? Vagy az otthon maradt milliók fáradt kézlegyintése, önmagába forduló csöndje határozza-e meg a holnapot? Ki tudja, merre visz az út ezeken a havas síkokon? Mindeddig nálunk a legkiszámíthatatlanabb idő volt a múlt, most már a jövő is melléje sorjázik. A decemberi bujdosó nap alatt ott bóklászik szegény Tiborc a kukoricaföldek szélén, mert negyven évi szolgálat után csak száraz kényért nyújt neki e haza. Míg a másik barázdált arcú társa valahol a városi éjszakában támaszkodik a söntéspultra, s merengve éltet valami távoli forradalmat. S az, aki ezeknek gondját, baját a vállára vehetné és szóvá, cselekvéssé formálhatná, önmaga által csinált, kusza gondolatok között imbolyog. Ki tudja, merre megyünk? Magyar bolondoknak bolond útján-e, vagy szólítjuk a szétszóródottakat, amiként három évszázada Esze Tamás: ideje már Rákócziért menni. Megkeresni azt a mai karizmatikus embert, a krisztusi szenvedéseket is vállaló mártírt, aki ki tudja vezetni e népet a vereséggel fölérő győzelmekből.

R. Sz. L.

 Rövidhírek:  Riadalom a Skálában

Olvasói telefon hívta fel figyelmünket arra, hogy a Skála Sopron Áruház a közeljövőben megszűnik, és a dolgozók az utcára kerülnek. Dr. Hercegh Jánost a Skála Sopron igazgatóját kérdeztük: - A vállalat jövője valóban kérdéses, ám szó nincs arról, hogy dolgozóink az utcára kerülnek. A Skála megszűnését e pillanatban az alapítók (a budapesti "nagy Skála" és a győri GYÁEV) még nem mondták ki, de ez ideig a cégbejegyzés sem történt meg. Ugyanis az új társasági törvény szerint minden régebbi gazdasági társaságot idén újra be kell jegyeztetni. E pillanatban az a kérdés, hogy a Skála mit kíván tenni. Az köztudott, hogy Skála Sopron kereskedelmi tevékenysége nem éri ei a 26 %-os hozadékot és ez a 28 %-os bankkamat mellett nem igazán nyereség. A Skála Sopron megszűnéséhez igazgatói tanácsi döntés szükséges. A dolgozókról természetesen gondoskodunk, és senki nem kerül az utcára. K.A.

 Körkép –  A nemzet Sopronnak (?)

Részletek a közlekedési miniszterhez írott nyílt levélből

A soproni várostorony kapuzatát az 1921. évi népszavazásra emlékeztető szoborcsoport koronázza. A soproniak hitet tettek magyarságuk mellett, jutalmul Hunnia a hűség városává avatja Sopront. A felirat tömörségében is megható: "A nemzet Sopronnak”.(...) A második világháború után a város jelentősége csökkent, a nyugati határszélen mindössze megtűrt, a fejlesztéseknél hátrányos helyzetbe került településsé degradálódott. 1949-ben megszűnt megyeszékhelyi rangja. Nem sokat törődött egy ideig a nemzet Sopronnal. (...) A közigazgatás és pénzgazdálkodás ma érvényes rendjében a tanács aligha lesz képes a városba irányuló idegenforgalom és bevásárlóturizmus által kívánt megfelelő intézkedésekre, fejlesztésekre, építkezésekre. Az idegenforgalom gyakran eléri a napi több tízezer főt, a város útjai bedugultak, a benzingőz az emberek és gyermekek tüdejét is eszi, nemcsak a műemlékeket. Terelőutat mégis másutt építenek, magasabb hierarchiába tartozó városoknak. Itt egyelőre csak tervezgetések folynak, távoli határidőkkel. Három benzinkút kevés, félórás várakozások, sok száz méteres autósorok, araszolgató előrelépés napirenden van. (...) A soproniak városuk és életük védelmében hatékony és teljes értékű terelőutat kérnek a nemzettől. Attól a nemzettől, melynek mindennap újból és újból adóznak. A külföldiek miatt magasabb piaci árakkal, a túlzsúfoltság miatt elpiszkosodó és elkopó várossal. A város kereskedelme, úgy hiszem, jelentős mértékben járul hozzá az ország valutabevételéhez. Csak azt kéri, hogy ennek fejében védje meg a nemzet a zaklatássá fajuló tranzitforgalomtól. (...) A város kopott, most már piszkos is. (...) A város a stagnálásba belefárad. Számomra mégis döbbenetes volt olvasni a Soproni Hírlap egyik legutóbbi számában egy fiatal soproni véleményét, aki úgy nyilatkozott, bizonyára jobb lett volna, ha őseink 1921-ben Ausztriára szavaztak volna! (...) Ha a nyilatkozó fiatal úgy véli, hogy ma Ausztriában jobban törődnek a vidéki városok színvonalával, ezzel aligha tudok szembeszállni. Ebből remélem, hogy nem Sopron ért, hanem a nemzet! (...) Sopron kötődik ma is a nemzethez. De kéri, hogy vigyázzon a nemzet jobban erre a városra. Kell, hogy itt a fiatalok ténylegesen érezzék, törődik még a nemzet Sopronnal.

Dr. Kubinszky Mihály, a Soproni Városszépítő Egyesület elnöke

Hegyvidék üdülőépítő
Szövetkezet
ŐSZI ÜDÜLŐVÁSÁRLÁSI AKCIÓT
indít,
Örökös használati jogot nyerhet fix
áron
Sopronban a Solar Club Hotel,
Harkányban a Siesta Club Hotel,
Budapesten a Sas Club Hotel
háromcsillagos
egy- és kétszobás üdülőiben.
Szeptember 15. és október 31.
között belépő tagjaink között
szilveszteri üdülést
és több nyereményt sorsolunk!
Hegyvidék üdülőépítő
Szövetkezet
ŐSZI ÜDÜLŐVÁSÁRLÁSI AKCIÓT
indít,
Örökös használati jogot nyerhet fix
áron
Sopronban a Solar Club Hotel,
Harkányban a Siesta Club Hotel,
Budapesten a Sas Club Hotel
háromcsillagos
egy- és kétszobás üdülőiben.
Szeptember 15. és október 31.
között belépő tagjaink között
szilveszteri üdülést
és több nyereményt sorsolunk!