• Önkormányzatot! (2015. október 6.) - Önkormányzatot!" - hirdette a plakát vasárnap délelőtt a Fő téren, a Tábornokház erkélyének korlátján, méghozzá - és Sopronban ez a lényeg - nem megyeit, hanem "helyit!!!". Így. Három felkiáltójellel.
 Egy soproni polgár gondolatai:  Az exodusról, másként

Az exodus görög eredetű szó: az ókori tragédiákban a színészek ünnepélyes kivonulását, a mű zárórészét jelentette. A legutóbbi időben újra fölbukkant ez a fogalom, jelentése azonban módosult, inkább a latin exodus, a kimenetel, a vég takarja mai használatát. Mi, itt a nyugati végeken tanúi vagyunk a keletnémetek nagy exodusának. Ez a páratlan menekültáradat, amely keresztülzúdult rajtunk, nemcsak egy nép szavazatát, állásfoglalását jelentette saját országát illetően, de akaratlanul is hozzásegítette a magyar népet és jelenlegi vezetőit az egyértelmű állásfoglaláshoz. Számunkra az exodus egy köldökzsinóros külpolitika végét jelenti, azt, hogy a gondolkodó magyarok szinte kikényszerítették a külügyek intézőitől az önálló gondolkodást, az igen és a nem kimondását. Épp e lap hasábjain nevezte hazánkat egy menekülő a szabadság előszobájának. Sokan úgy gondolják, hogy már elindultunk az Európába vezető úton, miként oly sokszor történelmünk során. Talán most sikerül átlépni a küszöböt. Talán, mondom, mert ennek a drámai menekülésnek megmaradt egy keserű mellékíze is. Feledni nehéz, megérteni még inkább. Ott az erdőszéleken, ahol szelíd őzek nézik a párás reggeleket, most üres szemekkel kifosztott autók értetlenül várják sorsukat. Honfitársaink némelyike keselyűként csapott le egy-egy keletnémet rendszámú kocsira, s munkája eredménye a csontváz maradt. Egy emberélet vágya és munkája kifosztottan, némán tiltakozik a barbárság ellen. Sajnos, ez is hozzátartozik az exodushoz; akkor is, ha szótlanul, szégyenkezve fordítjuk el fejünket. Új utakon elindulni mindig kockázatos dolog. Tapsot és pfújozást egyaránt kiválthat. De ahhoz, hogy működjön a társadalom, a nemzet önállóságra ébredjen, a mindennapi ember öntudatos polgárnak érezze és tudja magát, szükség volt egy másik nép exodusára, tragikus kivonulására. Talán az általuk kikényszeritett önálló politikai magatartás megment bennünket a hazát, szülőföldet elhagyó, lélekvesztő rohanástól, amelyet a mi nemzedékünk egyszer már megélt: másodszor egy ország tragédiája lenne, ha ezrek és ezrek hazát cserélnének. Csak azt tudnám feledni, azt a kifosztott kocsisort ott a nagycenki erdőszélen...

R. Sz. L.

 Rövidhírek:  Riadalom a Skálában

Olvasói telefon hívta fel figyelmünket arra, hogy a Skála Sopron Áruház a közeljövőben megszűnik, és a dolgozók az utcára kerülnek. Dr. Hercegh Jánost a Skála Sopron igazgatóját kérdeztük: - A vállalat jövője valóban kérdéses, ám szó nincs arról, hogy dolgozóink az utcára kerülnek. A Skála megszűnését e pillanatban az alapítók (a budapesti "nagy Skála" és a győri GYÁEV) még nem mondták ki, de ez ideig a cégbejegyzés sem történt meg. Ugyanis az új társasági törvény szerint minden régebbi gazdasági társaságot idén újra be kell jegyeztetni. E pillanatban az a kérdés, hogy a Skála mit kíván tenni. Az köztudott, hogy Skála Sopron kereskedelmi tevékenysége nem éri ei a 26 %-os hozadékot és ez a 28 %-os bankkamat mellett nem igazán nyereség. A Skála Sopron megszűnéséhez igazgatói tanácsi döntés szükséges. A dolgozókról természetesen gondoskodunk, és senki nem kerül az utcára. K.A.

 Körkép –  A vámszabadterület ellen

Sokat hallani a vámszabadterületről és a különleges övezetről, mégsem igazán egyértelmű, hogy milyen változást jelentene ez a városnak. Eddig a különleges övezet mellett voksolók véleményét közöltük. Most az ellenzők közül Dr. Kubinszky Mihályt, a Városszépítő Egyesület elnökét kérdeztük, miért aggódik Sopron sorsáért, s álláspontját milyen érvekkel bizonyítja. - Főként azt kifogásolom, hogy a város fejlődését várhatóan alapvető módon befolyásoló előkészítő munkákról nincs megfelelő tájékoztatás, örvendetes minden fejlődési lehetőség, és azt meg is kell ragadni. De az óvatosság és körültekintés nem árt. A vámszabadterülettel kapcsolatosan egymástól nagyon eltérő, kevés információ bennem az alábbi aggályokat kelti: - Félő, hogy az ipari tevékenység az eredetileg annak ki nem jelölt városkörnyéken szennyeződést és városképi torzulásokat okozhat; - Félő, hogy a város újabb megterhelése nem a városnak fog hasznot hozni, ezért minden ilyen irányú "terjeszkedés"-t csak akkor szabad számításba venni, ha az ebből befolyó adók és más jövedelmek a városban maradnak, vagy legalábbis nagy hányadban a város infrastruktúrájának javítására, fenntartására fordíthatók; - Félő, hogy a vámszabadterület különleges gazdasági övezetté növi ki magát, ami Sopron jellegét alapvetően megváltoztathatja. Gondolok arra, hogy ez esetben - távlatban - az országostól eltérő gazdasági viszonyok miatt - burkoltan vagy nyíltan - magasabb árszint keletkezik. Mivel ezzel olyan intézmények, amelyek az övezet célkitűzéseitől függetlenek (Egyetem, Óvónőképző, belföldi termelő üzemek) "gazdaságtalanná" válnak, s mivel a lakosság jelentős része sem fog tudni fizetéssel, nyugdíjjal az új árakkal lépést tartani, ez végső kifejlődésében még egy elvándorlást is okozhat! Már most érezzük, hogy a zöldség, gyümölcs és más piaci árak mennyire magasabbak, mint másutt. Ha az országos szinttől eltérően itt még növekszik a gazdasági kapcsolat a nyugattal, az - félő - a bérből és nyugdíjból élőket sújthatja. A telekárak beígért emelkedése ezért csak keveseket kárpótol; - Félő, hogy a város vezetése - önkormányzat és megfelelő szakemberek hiányában - már a vámszabadterület létesítése esetén is elengedhetetlenül szükséges irányító feladatnak nehezen fog eleget tenni. - Negyven éven át - amióta megszűnt megyeszékhely lenni - a magyar városok hierarchiájában igencsak hátrányos helyzetbe került Sopron. Előnyös földrajzi helyzetéből most végre saját maga hozhassa be ezt a hátrányt! De ehhez igen megfontolt, és főleg előrelátó várospolitika szükséges. Aggódom: nehogy elragadják a lovak a szekeret.

Hegyvidék üdülőépítő
Szövetkezet
ŐSZI ÜDÜLŐVÁSÁRLÁSI AKCIÓT
indít,
Örökös használati jogot nyerhet fix
áron
Sopronban a Solar Club Hotel,
Harkányban a Siesta Club Hotel,
Budapesten a Sas Club Hotel
háromcsillagos
egy- és kétszobás üdülőiben.
Szeptember 15. és október 31.
között belépő tagjaink között
szilveszteri üdülést
és több nyereményt sorsolunk!
Hegyvidék üdülőépítő
Szövetkezet
ŐSZI ÜDÜLŐVÁSÁRLÁSI AKCIÓT
indít,
Örökös használati jogot nyerhet fix
áron
Sopronban a Solar Club Hotel,
Harkányban a Siesta Club Hotel,
Budapesten a Sas Club Hotel
háromcsillagos
egy- és kétszobás üdülőiben.
Szeptember 15. és október 31.
között belépő tagjaink között
szilveszteri üdülést
és több nyereményt sorsolunk!