• Embercsempészet? (2015. szeptember 6.) - Humanitárius meggondolások ürügyén szervezett emberkereskedelem folyik... a Magyar Népköztársaság képviselői hagyták rávenni magukat arra, hogy egyezmények és megállapodások megsértésével segédkezet nyújtsanak ehhez az NSZK által alaposan előkészített akcióhoz... - hangzik az NDK televíziójában szenvtelen arccal beolvasott ítélet. Újságunk csak arra vállalkozhat, hogy bemutatja, miképpen lépik át a határt az "embercsempészet áldozatai". A minősítést az olvasóra bízzuk.
 Egy soproni polgár gondolatai:  Saját nyelvünk is idegen?

Utcanév-változásokról vitáznak a polgárok, adnak hírt a lapok. Leendő új tábláink mellé odabiggyeszthetnék az állami- és magánkereskedők: "még beszélünk magyarul". Mert egy-egy jól öltözött honfitársunk felé gyakran németül röppen a megszólítás, az idegenforgalmi eligazítókon és a reklámokon egyre kevesebb a magyar szó. Segítsük a bevásárló turizmust?... Igen, a boltok már nem nekünk kínálják termékeiket... Ha valahol mégis anyanyelvünk szavaival találkozunk, megdöbbent a bonyolultság, a veszedelmes - mert oly "jól hangzó" - magyartalanság, a nyelvi logika hiánya. Kiragadott példákat hadd citáljak, s maradjon máskorra a sok ötlettelen - és magyartalan - "boutique"-név elemzése... A Mikovényi - Mikovínyi - Mikovíny egy úton látható változatossága már nem is olyan szembeszökő - majdcsak egységesül. De hogy az ember szinte utcánként kiskocsmák következő cégéreire bukkanjon: "X. Y. saját termésű borkimérése", azaz X. Y. által termelt kocsma. Kinek-kinek ízlésére bízom, hogy a humort vagy a pongyolaságot választja, vagy netán a hely- és szófukar tulajdonos pénzére gondol: a "borainak kimérése" - még így is kissé nehézkes - formula talán néhány garassal többet emésztett volna fel az olykor már hivalkodóan agyoncicomázott feliratokon? A bor mellé a kenyér járul, már az ókorban is tudták. Nálunk az a kenyér, ami "francia receptúra alapján készült", olvashatjuk egyik forgalmas belvárosi üzletünkben. Egy "t" mássalhangzó betoldásával a túlképzett szó figyelmeztet torz mosollyal... Hagyjuk az élcelődést, hisz: "nemcsak kenyérrel él az ember"... Az, ami a műveltségét jelzi: a nyelve. S ha a nyelv élteti a nemzetet, akkor a nemzetet alkotó közösséget, a várost is. Fél ember az, aki anyanyelvét tökéletlenül beszéli, torz az a város, amely a sajátját csak hibákkal használja...

Surbán

 Rövidhírek:  Kábeltévé mézesmadzagon

Néhány hete - sokadszor - beszámoltunk az IKV kábeltelevíziós vállalkozásáról. Mivel az akkor megjelölt határidő letelt, megkerestük Hencz Józsefet, hogy beszámoljon az eredményekről. Elmondta, hogy mindössze 2000-ren válaszoltak igennel a jelentkezési lapokon. Mivel a vállalkozás csak 4000 jelentkezővel nem lenne ráfizetéses, ezért különféle akciókkal próbálják megkedveltetni a műholdas adásokat a lakossággal. A határidőt is módosították: a január 31-éig jelentkezők belépési díja változatlanul 2.460,- Ft. Ugyanis a vállalat döntött: a kábeltévét megteremtik. Még a felmérések előtt, vállalva a kockázatot, megvették a parabola antennát, készülnek a tartószerkezetek, s december 20-ától megindítják a kísérleti adást a Belvárosban és a Kőfaragó téren. Január végéig barátkozhatnak a műholdas programokkal az ott lakók. Márciusban-áprilisban - a kábelfektetés befejezése után - a Jerevánon is megindul mindez, a Pozsony I-II csatorna helyén is. Ezen időszakban tehát fogható lesz a SKY-, a Super Channel, az MTV Európa és a TV 5. A lakosság dönti majd el, hogy a rendes adások beindulása után melyeket nézné legszívesebben. Kedvcsinálónak a vállalat a város több pontján kirakatokban elhelyez majd készülékeket, melyen a műholdas program nézhető lesz. Mindettől az IKV azt várja, hogy a tartózkodók kedvet kapjanak e szolgáltatáshoz, hiszen a program továbbfejlesztéséhez még több jelentkezőre van szükségük. Ezért további törlesztési kedvezményt ajánl fel a vállalat: 12 hónapra elosztott havi törlesztést (235,- Ft kamattal), s ahol az 1 főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 4.000,- Ft-ot, ott 6 hónapi kamatmentes törlesztést ígérnek. A szolgáltatások havi díja változatlan marad. S.

 Körkép –  A vámszabadterület ellen

Sokat hallani a vámszabadterületről és a különleges övezetről, mégsem igazán egyértelmű, hogy milyen változást jelentene ez a városnak. Eddig a különleges övezet mellett voksolók véleményét közöltük. Most az ellenzők közül Dr. Kubinszky Mihályt, a Városszépítő Egyesület elnökét kérdeztük, miért aggódik Sopron sorsáért, s álláspontját milyen érvekkel bizonyítja. - Főként azt kifogásolom, hogy a város fejlődését várhatóan alapvető módon befolyásoló előkészítő munkákról nincs megfelelő tájékoztatás, örvendetes minden fejlődési lehetőség, és azt meg is kell ragadni. De az óvatosság és körültekintés nem árt. A vámszabadterülettel kapcsolatosan egymástól nagyon eltérő, kevés információ bennem az alábbi aggályokat kelti: - Félő, hogy az ipari tevékenység az eredetileg annak ki nem jelölt városkörnyéken szennyeződést és városképi torzulásokat okozhat; - Félő, hogy a város újabb megterhelése nem a városnak fog hasznot hozni, ezért minden ilyen irányú "terjeszkedés"-t csak akkor szabad számításba venni, ha az ebből befolyó adók és más jövedelmek a városban maradnak, vagy legalábbis nagy hányadban a város infrastruktúrájának javítására, fenntartására fordíthatók; - Félő, hogy a vámszabadterület különleges gazdasági övezetté növi ki magát, ami Sopron jellegét alapvetően megváltoztathatja. Gondolok arra, hogy ez esetben - távlatban - az országostól eltérő gazdasági viszonyok miatt - burkoltan vagy nyíltan - magasabb árszint keletkezik. Mivel ezzel olyan intézmények, amelyek az övezet célkitűzéseitől függetlenek (Egyetem, Óvónőképző, belföldi termelő üzemek) "gazdaságtalanná" válnak, s mivel a lakosság jelentős része sem fog tudni fizetéssel, nyugdíjjal az új árakkal lépést tartani, ez végső kifejlődésében még egy elvándorlást is okozhat! Már most érezzük, hogy a zöldség, gyümölcs és más piaci árak mennyire magasabbak, mint másutt. Ha az országos szinttől eltérően itt még növekszik a gazdasági kapcsolat a nyugattal, az - félő - a bérből és nyugdíjból élőket sújthatja. A telekárak beígért emelkedése ezért csak keveseket kárpótol; - Félő, hogy a város vezetése - önkormányzat és megfelelő szakemberek hiányában - már a vámszabadterület létesítése esetén is elengedhetetlenül szükséges irányító feladatnak nehezen fog eleget tenni. - Negyven éven át - amióta megszűnt megyeszékhely lenni - a magyar városok hierarchiájában igencsak hátrányos helyzetbe került Sopron. Előnyös földrajzi helyzetéből most végre saját maga hozhassa be ezt a hátrányt! De ehhez igen megfontolt, és főleg előrelátó várospolitika szükséges. Aggódom: nehogy elragadják a lovak a szekeret.

Hegyvidék üdülőépítő
Szövetkezet
ŐSZI ÜDÜLŐVÁSÁRLÁSI AKCIÓT
indít,
Örökös használati jogot nyerhet fix
áron
Sopronban a Solar Club Hotel,
Harkányban a Siesta Club Hotel,
Budapesten a Sas Club Hotel
háromcsillagos
egy- és kétszobás üdülőiben.
Szeptember 15. és október 31.
között belépő tagjaink között
szilveszteri üdülést
és több nyereményt sorsolunk!
Hegyvidék üdülőépítő
Szövetkezet
ŐSZI ÜDÜLŐVÁSÁRLÁSI AKCIÓT
indít,
Örökös használati jogot nyerhet fix
áron
Sopronban a Solar Club Hotel,
Harkányban a Siesta Club Hotel,
Budapesten a Sas Club Hotel
háromcsillagos
egy- és kétszobás üdülőiben.
Szeptember 15. és október 31.
között belépő tagjaink között
szilveszteri üdülést
és több nyereményt sorsolunk!