• Fertőző fürdőző (2015. augusztus 11.) - Ha végre itt a nyár, és napos az idő – jut eszünkbe a régi, kedves kis sláger, melyet annó dacu annyian dúdoltak és fütyörésztek -, nos, akkor vízre száll, strandra megy az ember. Nálunk, több évtizedes kényszerű kikapcsolódás után most a Fertő tó kínálja erre magát. Igaz, teheti ezt csak óvatosan, mert a már annyiszor […]
 Egy soproni polgár gondolatai:  Ki tudja, merre?

Amikor e sorokat írom íróasztallámpám kerekded világánál, zárják be a szavazóhelyiségek ajtait, s kezdődik a szavazatok számlálása. Lezárult egy népszavazás, amelyre négy évtizedig kellett várni. Bár ez az intézmény egyidős a francia forradalommal, ahol a polgári jogrend honosította meg a nép nyilvános gyűlésein a törvények jóváhagyását. Amire e sorok nyomtatásban megjelennek, túl leszünk az eredmény megvitatásán, s tán kialakul a jövő egyfajta stratégiája is. Bármi lesz az emberek döntése, érdemes elgondolkodni néhány dolgon; olvasom Mécs László és Csoóri Sándor nyílt levelét, s valamiféle bizonytalanságérzés uralkodik el rajtam. Csoóri szerint: "Előre félek a 'győztesektől', ha lesznek. Mert egy hamis helyzetből kiinduló győzelem mindenkinek árt, hisz ellenfélként is össze vagyunk kötve." Pirruszi győzelem született-e ezen a vasárnapon? Továbbra is járjuk a kísértetes ügetésű, eltévedt lovas didergő útját? Nekivadult pártemberek hatalmi érdekektől vezérelt indulatai irányítják-e az ország életét? Vagy az otthon maradt milliók fáradt kézlegyintése, önmagába forduló csöndje határozza-e meg a holnapot? Ki tudja, merre visz az út ezeken a havas síkokon? Mindeddig nálunk a legkiszámíthatatlanabb idő volt a múlt, most már a jövő is melléje sorjázik. A decemberi bujdosó nap alatt ott bóklászik szegény Tiborc a kukoricaföldek szélén, mert negyven évi szolgálat után csak száraz kényért nyújt neki e haza. Míg a másik barázdált arcú társa valahol a városi éjszakában támaszkodik a söntéspultra, s merengve éltet valami távoli forradalmat. S az, aki ezeknek gondját, baját a vállára vehetné és szóvá, cselekvéssé formálhatná, önmaga által csinált, kusza gondolatok között imbolyog. Ki tudja, merre megyünk? Magyar bolondoknak bolond útján-e, vagy szólítjuk a szétszóródottakat, amiként három évszázada Esze Tamás: ideje már Rákócziért menni. Megkeresni azt a mai karizmatikus embert, a krisztusi szenvedéseket is vállaló mártírt, aki ki tudja vezetni e népet a vereséggel fölérő győzelmekből.

R. Sz. L.

 Rövidhírek:  Évente Piknik

Levél az áttelepülőkhöz

Tisztelt NDK-ból áttelepült polgárok! Mi, a Páneurópai Piknik szervezői a határnélküli Európa megvalósításáért szerveztük találkozónkat a volt vasfüggöny helyén, augusztus 19-én, Sopron határában. Ezt a célt az Önök - számunkra teljesen váratlan - cselekedete a gyakorlatban valósította meg. Ezzel nagy mértékben megnehezítették a rendezvény terv szerinti végrehajtását, de mi ezért nem haragszunk. Örülünk, hogy elérték céljukat. A találkozót minden évben megismételjük, hogy demonstráljuk a kisemberek sok évszázados álmait, a békés, szabad Európát! Legyen ez egy dzsembori, ahol ismét kezet foghatnak egymással mindazok, akiknek a vasfüggöny lebontása nyitott utat. Kérjük, hogy minden évben jöjjenek vissza hozzánk rendezvényünkre, hogy közösen emlékezhessünk az Önök "szabadság napjára". {indent}

A Magyar Demokrata Fórum Soproni Szervezete, Szabad Demokraták Szövetsége Soproni Csoportja

 Körkép –  Gazdája még nincs – közterület

Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy épülnek a vaskos bástyák a Tanácsháza mögött, hogy a Kis-várkerület felújított házainak udvarán már megcsodálható a várfalsétány egy-egy részlete, ott különösen, ahol nem borítja el a frissen rendbe tett udvarokat a szemét, az üzletek hulladéka. Ott, ahol még egy kicsit vigyáznak a helyreállított részekre. A várfalfeltárás folyamatos, miként a felújítás is - szépülnek a házak és az udvarok. Az Országos Műemlék-felügyelőség Soproni Kirendeltségének vezetője, Orosz József elmondta, hogy három éve az ország és a város közös programot állított össze, melynek során pályázatot hirdettek a várfal felújítására. A belvárosi házak rekonstrukciója során a várfalhoz ragasztott kamrák, fészerek lebontásra kerülnek. Igaz, hogy így a néhol rendkívül rossz állapotban lévő várfal tovább gyengül, de speciális módszerrel meg fogják erősíteni. Az eredeti, 2002-ben befejezést ígérő terv már módosult, ugyanis annak a költségvetése 200 millió forint, a felújításra viszont csak 23 milliót kapott a város. A munkák akkor fejeződnek be, amikor ez az összeg elfogy (várhatóan néhány év alatt). Addig azonban a legfontosabb munkákat kell megcsinálni, három ütemben. Az elsőben a Várkerület 8-10 sz. épületek mögötti szakaszt állították helyre, a másik oldalról pedig a Fabricius- és a Storno-ház udvarát. Ez a várfal-szakasz már megtekinthető. A második ütemben az Előkaputól a Fórum-átjáróig, a lakóépületekkel együtt a városfalat is felújítják. Ez a rekonstrukció most folyik, s a későbbiekben a házak várfal felőli oldalán, a Nagy Bástyánál lévőkhöz hasonlóan (OTP mögött) butikokat, kávézókat szeretnének létesíteni, így az életet bevinni oda is. A harmadik ütem az Előkapu korábban helyreállított szakaszának kisebb felújításáé, valamint a Színház utcában lévő várfal-részletek megszépítéséé. A program befejeztével a várfalsétány az Előkapuig megnyílik a látogatók előtt. Ezt azonban igazán csak akkor lehet élvezni, ha majd a város védi, takarítja. Még nincs gazdája ennek - közterületnek számít. - Nagyon fontos - zárta a beszélgetést Orosz József -, hogy az ott lakó, ott élő emberek - kiknek környezetét szebbé, kulturáltabbá teszi - óvnák, védenék a várfalat a rongálókkal, falfestőkkel szemben, nem szemetelnének, mert méltányolnák a város eme kincsét!

S.

Hegyvidék üdülőépítő
Szövetkezet
ŐSZI ÜDÜLŐVÁSÁRLÁSI AKCIÓT
indít,
Örökös használati jogot nyerhet fix
áron
Sopronban a Solar Club Hotel,
Harkányban a Siesta Club Hotel,
Budapesten a Sas Club Hotel
háromcsillagos
egy- és kétszobás üdülőiben.
Szeptember 15. és október 31.
között belépő tagjaink között
szilveszteri üdülést
és több nyereményt sorsolunk!
Hegyvidék üdülőépítő
Szövetkezet
ŐSZI ÜDÜLŐVÁSÁRLÁSI AKCIÓT
indít,
Örökös használati jogot nyerhet fix
áron
Sopronban a Solar Club Hotel,
Harkányban a Siesta Club Hotel,
Budapesten a Sas Club Hotel
háromcsillagos
egy- és kétszobás üdülőiben.
Szeptember 15. és október 31.
között belépő tagjaink között
szilveszteri üdülést
és több nyereményt sorsolunk!